Hållbar utveckling

Vår miljöpolicy

Vår miljö är värdefull för oss. Vi arbetar ständigt för att minimera vår miljöpåverkan. Vi kartlägger aktivt återvunna material och andra mer ansvarsfullt producerade material. Vi har lyckats ersätta en del av den jungfruliga polyestern med återvunnen polyester. Vi är ISO9001- och ISO 14001-certifierade och har också ett Öko-Tex-certifikat. Fråga gärna vårt säljteam vilka våra produkter som är Öko-Tex-certifierade.

Vi tar ansvar för miljön och strävar efter att minska avfall och utsläpp samt förbruka energi och vatten sparsamt och vi använder endast förnybar energi. Vi utvärderar kontinuerligt våra verksamhetsmetoder för att utvecklas som ett miljömässigt ansvarsfullt företag.

Vi förbinder oss att:

  • Väga in miljöhänsyn i våra processer och våra beslut
  • Minimera mängden avfall samt återanvända och återvinna råvaror där det är möjligt
  • Kartlägga aktivt miljömässigt hållbara material
  • Använda vatten och energi sparsamt
  • Främja miljömedvetenheten bland våra anställda och uppmuntra dem att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
  • Informera våra leverantörer, kunder och andra intressenter om miljöansvar
  • Mäta miljökonsekvenserna av vår verksamhet och ställa upp mål för utvecklingen av en mer miljövänlig verksamhet

Våra certifikat

Förpackningsåtervinning