Inka Oy

Våra värderingar styr vårt arbete

Inka är en finsk tillverkare av bandprodukter. Vi är verksamma i Östersjöområdet och har tillverkat textila band i över 100 år, alltsedan 1898.

Tack vare vårt uthålliga arbete är Inka idag ett internationellt känt varumärke i branschen och ses som en garanti för god kvalitet och service. Våra bandprodukter tillverkas vid vår fabrik i Killinkoski.

Våra värden och verksamhet bygger på kvalitet, kundnöjdhet, en aktiv produktutveckling samt vår personals välbefinnande. De är även nycklarna till vår framgång. Vårt mål är att vara den bästa leverantören inom branschen och en tillverkare av högklassiga bandprodukter. Med ett gediget kunnande, erfarenhet och vår förstklassiga kundservice är vi på god väg mot vårt mål. En nöjd kund är grunden för vår verksamhet.

Vi kartlägger aktivt material som är i linje med en hållbar utveckling och satsar på produktutvecklingen av smarta bandprodukter. Vi vill växa lönsamt; ett lönsamt företag möjliggör nya investeringar, en kontinuerlig utveckling av konkurrenskraften och ger personalen en intressant och framåtsträvande arbetsmiljö.

Vår historia

Inkan historia

Pionjär inom den finska bandindustrin

Sent 1800-tal och en idyllisk by, Killinkoski, i Tavastland i mellersta Finland. Det är där berättelsen om den finska bandindustrin och vårt företag Inka Oy börjar, och det är där vår historia fortsätter att få nya kapitel. Generation efter generation har bevittnat hur en liten lantlig by under årens lopp har utvecklats till en aktiv industriell tätort och en kulturhistorisk by.

Allt började med att två herrar – Petter Gustaf Holm, gruvingenjör från Uleåborg och Mathias Bonn från Kolho – anlände till Killinkoski. De stora forsarna i byn hade väckt stort intresse hos herrarna, så man ville beundra de med egna ögon. Efter att ha utforskat terrängen i byn ett tag fann herrarna att området var idealiskt för industriellt bruk. Följaktligen grundades en spinneri- och vävfabrik, Virtain Kehruu- ja Kutomotehdas, i Killinkoski i slutet av 1800-talet.

Den idérika herr Holm bestämde sig för att utöka fabrikens verksamhet och arbetet resulterade i den första finska bandfabriken 1898. Två år senare grundade han aktiebolaget Ab P.G. Holm Oy tillsammans med sin frus syster Edith Rönnqvist och den tyske ingenjören Carl Neu. Företaget blev en pionjär inom den finska bandindustrin och med den blev även Edith Rönnqvist en av Finlands första kvinnliga industriledare. Företaget har således varit en föregångare sedan starten.

Hela byn och dess familjer upplevde svåra tider under kriget, men verksamheten på fabriken fortsatte. Fabriken tillverkade olika krigsmateriel såsom hängslen, remmar för gasmasker, skosnören, tältlinor, band för patronbälten och selar.

En modig, professionell och varmhjärtad arbetsgemenskap bakom framgången

Även om industriverksamheten i Killinkoski har varierat under decennierna har bandindustrin blivit kvar. Vi på Inka vill fortsätta traditionen inom den finska bandindustrin och vara pionjärer inom produktutveckling och tillverkning av högkvalitativa och hållbara produkter.

Vår verksamhet styrs av kunnandet som vi erhållit under vår långa historia, en kompromisslös kvalitet, vår personals välbefinnande och miljöskydd. Vår engagerade personal är en garanti för våra förstklassiga produkter och kundnöjdhet. Det är viktigt för oss att ta hand om vår personal, våra samarbetspartners och vår miljö.

Den finska bandindustrins framgångssaga i Killinkoski fortsätter.