Sekretesspolicy

Hur vi behandlar våra kunders och vår webbplats besökares personuppgifter vid Inka Oy

Sekretesspolicy

Det här är Inka Oy:s register- och sekretesspolicy i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Senaste uppdatering 14.06.2021.

Registerinnehavare

Inka Oy (FO-nummer 1990460–8)

Inkantie 62

34980 Killinkoski

FINLAND

Tel. +358 – 10 –214 4100

Du kan fråga oss mer om dataskydd och behandling av personuppgifter via e-post: info@inka.fi

Registrets namn

Inka Oy:s kund- och marknadsföringsregister

Syftet med registret

Leverans av produkter. Person- och företagsuppgifter samlas in och används för att tillhandahålla de produkter som den registrerade önskar och för att svara på den registrerades förfrågningar.

Kommunikation. Vi använder även personuppgifter för annan kommunikation med våra kunder och samarbetspartners. Vi kan till exempel informera om ändringar, skicka frågor eller samla in feedback.

Marknadsföring. Dessutom används personuppgifter i marknadsföringssyfte för att skicka nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial via Mailchimp-programmet.

Statistik. Den information som samlas in i samband med användningen av webbplatsen via cookies är endast för statistiska ändamål och för utveckling av innehållet på webbplatsen. Webbplatsens besökare kan inte identifieras på grundval av informationen.

Registrets innehåll

Företagets namn, FO-nummer, gatuadress och webbadress. Kontaktpersonens namn, titel, e-postadress och telefonnummer. Information om beställda produkter, faktureringsinformation och annan information som är relaterad till kundrelationen.

Vi använder Google Analytics för att samla in data om till exempel antalet besökare på webbplatsen och de webbläsare och terminaler som används av besökare.

Vanliga informationskällor

Vi får informationen som lagras i registret främst från personen själv, till exempel genom meddelanden som skickas via formuläret på vår hemsida, e-post, telefon, sociala medier, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sina uppgifter.

Vi samlar även in information från offentliga källor såsom webbplatser, katalogtjänster och andra företag. Vi använder analysverktyget Google-Analytics för att samla in information om webbplatsbesökare.

Lagringstid för uppgifter

Personuppgifter lagras så länge det behövs för att genomföra avtalet med kunden eller för att utveckla kundservice.

Regelbunden utlämnande och överföring av information till områden utanför EU eller EES

Registeruppgifter kan delas inom den registeransvariges organisation. Den registrerades uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. Pipedrive överför inte sina kunders dvs. Inka Oys data, utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Mer information om Pipedrives sekretesspolicy finns att läsas här.

Principer för skydd av registret

Noggrannhet iakttas vid behandlingen av registret och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem är ordentligt skyddade. Registerinnehavaren säkerställer att lagrad data, serverbehörigheter och andra uppgifter som är avgörande för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning den tillhör.

Rätt till inspektion och rätt att kräva korrigering av uppgifter

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter och rätt att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras eller att ofullständiga uppgifter kompletteras.

Om en person vill kontrollera eller begära rättelse av sina uppgifter, ska en skriftlig förfrågan skickas undertecknad till registerinnehavaren. Vid behov kan registerinnehavaren be sökanden att styrka sin identitet. Registerinnehavaren kommer att svara kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

Rätten till inspektion är kostnadsfri en gång om året.

Andra rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att begära radering av personuppgifter om honom eller henne (”rätten att bli bortglömd”). De registrerade har också andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning såsom att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Förfrågningar måste skickas skriftligen till registerinnehavaren. Vid behov kan registerinnehavaren be sökanden att styrka sin identitet. Registerinnehavaren kommer att svara kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).