Tietosuojaseloste

Tällä sivulla kerrotaan sivustolla vierailevien käyttäjien sekä Inka Oy:n asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä

Tietosuojaseloste

Tämä on Inka Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.06.2021

Rekisterinpitäjä

Inka Oy (Y-tunnus: 1990460–8)

Inkantie 62

34980 Killinkoski

puh. 010–214 4100

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: info@inka.fi

Rekisterin nimi

Inka Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Tuotteiden toimittaminen. Henkilö- ja yritystietoja kerätään ja käytetään rekisteröidyn toivomien tuotteiden tarjoamiseen ja rekisteröidyn pyyntöihin vastaamiseen.

Viestintä. Käytämme henkilötietoja myös muuhun yhteydenpitoon asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Voimme esimerkiksi tiedottaa muutoksista, lähettää kyselyitä tai kerätä palautetta.

Markkinointi. Lisäksi henkilötietoja käytetään markkinointitarkoituksessa uutiskirjeiden tai muun markkinointimateriaalin lähettämiseen Mailchimp ohjelmalla.

Tilastot. Sivuston käytön yhteydessä kerätyt tiedot evästeiden avulla ovat vain tilastollisiin tarkoituksiin ja sivuston sisällön kehittämiseen, eikä käyttäjää voida yksilöidä tietojen perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, y-tunnus, katuosoite ja www-osoite. Yhteyshenkilön nimi, asema, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tiedot tilatuista tuotteista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Google Analytics -palvelun avulla keräämme tietoja mm. sivuston kävijämääristä sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme rekisteriin tallennettavat tiedot pääasiallisesti henkilöltä itseltään mm. nettisivujemme lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksilta, asiakastapaamisissa sekä muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Keräämme yrityksen ja muiden organisaation yhteyshenkilöiden tietoja myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista sekä muilta yrityksiltä. Keräämme tietoja sivuston käyttäjistä Google-Analytics – analytiikkatyökalun avulla.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Kirjanpitoaineistoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Pipedrive ei siirrä asiakkaidensa, eli Inka Oy:n, dataa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Lisätietoja Pipedriven tietosuojakäytännöistä saat täältä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).