Århundradets företag


Snart 120 åriga Inka har blivit utsedd till århundradets företag i november under Virdois företagarfest med följande motivering: Inka är företagardrivet och har verkat länge inom branschen. Inka har genom åren sysselsatt flera generationer och har skapat industriella arbetsplatser i Birkaland. Inkas produkter är kända världen över.
Inka sysselsätter för närvarande 39 personer och man tillverkar hundratals olika produkter för en mängd olika branscher. Inkas huvudmarknader är Finland, Skandinavien och de baltiska länderna. Man har bandexport även till Asien.
Vi emottar priset som århundradets företag med stor glädje och vi vill framförallt tacka våra anställda och våra samarbetspartners som har gjort det här möjligt. En fin start på vårt 120-jubileumsår 2018!