Ledningen köper Inka

Midinvest avvecklar sitt ägande. De fonder som förvaltas av Midinvest Management Oy, Kari Haipus och Markku Penttilä säljer sina aktier i Inka Oy till den operativa ledningen samt Plan Partners Group Oy. Midinvest fonder har varit Inka Oy:s huvudägare från 2005.
Jari Vesterinen som tidigare varit ansvarig för produktionen, produktutvecklingen och kvaliteten har utsetts till Inkas VD. Han ersätter Markku Penttilä som fortsätter i Inka Oy:s styrelse.